NAVRATI I POVEDI DJECU
Bog

OD UTORKA DO PETKA
od 8.30 do 9.30 i od 16.30 do 17.30 sati

 ISPOVIJEDAMO SVAKI DAN POLA SATA PRIJE MISE.

Telefon
01 6673 060
Telefax
01 6625 009

RASPORED BLAGOSLOVA 2013/2014

SUBOTA

28. 12. 2013.

od 8.30 sati

1.      Šišićeva ( parni )

2.      Šišićeva ( neparni )

3.      Barčev trg ( od br. 1 )

4.      Hrastin prilaz ( 2,3)

PONEDJELJAK

30. 12. 2013.

od 8.30 sati

1.      Skokov prilaz ( parni )

2.      Skokov prilaz ( neparni )

3.      Karamanov prilaz

4.      Ivšićev prilaz

UTORAK

31. 12. 2013.

od 8.30 sati

1.      Maretićeva ( 1 do 11 )

2.      Maretićeva ( 13 do 17, 2 b, 2c, 2d, 2e )

3.      Maretićeva ( 4 do 8 )

4.      Maretićeva ( 10 do 18 )

ČETVRTAK

2. 1. 2014.

od 8.30 sati

1.      Katićev prilaz, Baradin prilaz

2.      Fancevljev  ( parni )

3.      Fancevljev ( neparni )

4.      Ukrajinska ulica

5.      Balotin prilaz ( 2,3 )

PETAK

3. 1. 2014.

od 8.30 sati

1.      Kombolova ( 1 do 13 )

2.      Kombolova ( 15 do 27 )

3.      Marjanovićev prilaz ( parni )

4.      Marjanovićev prilaz ( neparni )

5.      Strohalov prilaz

 

 

SUBOTA

4. 1. 2014.

od 8.30 sati

1.      Balokovićeva  ( 1 do 25 )

2.      Balokovićeva  ( 27 do 47 )

3.      Balokovićeva ( 49 do 75 )

4.      Vankina ( parni )

5.      Vankina ( neparni )

PONEDJELJAK

6. 1. 2014.

od 14 sati

1.      Lojenov prilaz ( 2,4,6,)

2.      Lojenov prilaz ( 8,10 )

UTORAK

7. 1.2014.

od 8.30 sati

 

1.      Baburičina ( 1 prema 9 )

2.      Baburičina ( 23 prema 15 )

3.      Baburičina ( parni )

4.      Adamićeva

SRIJEDA

8. 1. 2014.

od 8.30 sati

1.      Meštrovićev trg

2.      Vučetićev prilaz ( 1,3 )

3.      Vućetićev prilaz 5,3)

4.      Trumbićeva

 

 

ČETVRTAK

9. 1. 2014.

od 8.30 sati

 

1.      SR Njemačke ( 4,6 )

2.      Brune Bušića ( 4 prema 42 )

3.      Brune Bušića ( 42 prema 4 )

4.      Brune Bušića ( neparni )

PETAK

10.1. 2014.

od 8.30 sati

1.      Ivana Šibla ( 4 do 14 )

2.      Ivana Šibla ( 16 do 22 )

3.      Stonska, Julija Knifera, Vojina Bakića

4.      Ksenije Kantoci, Ede Murtića, Vjenceslava Rihtera

 

 

objavljeno: 23.12.2013.

nedjeljom
7.30
9.00
11.00
18.30
radnim danom
7.30
18.30